Policydokument

Här hittar du våra policydokument, riktlinjer för träning och tävling samt övriga handlingar som är viktiga för dig som medlem att läsa.

Policydokumenten gås igenom varje år och tas upp på årsmötet för att hålla dem levande. Det är varje medlems uppgift att läsa dessa.

Stadgarna utgör vårt grunddokument, varför vi finns till och hur föreningen ska skötas. Ändringar av dessa måste alltid göras på ett årsmöte och godkännas av medlemmarna.

Stadgar godkända på årsmötet 1.6 2020

Barn- och ungdomsriktlinjer för GymÅ

Drogpolicy för GymÅ

Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare vid träning

Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare vid tävling och resor

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkningar

Verksamhetsberättelse 2020

GymÅ verksamhetsplan 2021