Policydokument

Här hittar du våra policydokument, riktlinjer för träning och tävling samt övriga handlingar som är viktiga för dig som medlem att läsa.

Policydokumenten gås igenom varje år och tas upp på årsmötet för att hålla dem levande. Det är varje medlems uppgift att läsa dessa.

Stadgarna utgör vårt grunddokument, varför vi finns till och hur föreningen ska skötas. Ändringar av dessa måste alltid göras på ett årsmöte och godkännas av medlemmarna.

Stadgar godkända på årsmötet 1.6 2020 (hemort ändrad 2023)

BoU riktlinjer

Drogpolicy

Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare vid träning

Riktlinjer för gymnaster och vårdnadshavare vid tävling och resor

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier och kränkningar

Jämställdhetspolicy GymÅ

Verksamhetplan 2023

Verksamhetsberättelse 2022 GymÅ