Freegym

Freegym är ett träningskoncept som riktar sig till barn och ungdomar  och som innebär mer frihet än de traditionella disciplinerna inom gymnastiken. I grupperna för barn är det barnens nyfikenhet som styr upplägget och fokus ligger på rörelseglädje. I praktiken innebär det att barnen får klättra, hoppa, leka, hänga, studsa, vara upp och ner, springa, balansera och mycket mer med en ledare på plats som inte styr träningen utan mer övervakar och assisterar.

Freegym junior och teens är grupper med terminsavgift, som man anmäler sig till i början av terminen.

Freegym Mini (fredagar 10.00-11.30) för barn under skolåldern i sällskap av en medföljande vuxen.  Verksamheten är inte ledarledd, men övervakad. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att dyka upp under den utsatta tiden. Betalning sker på plats och kostnaden är sex euro per barn (vuxen och medföljande syskon under ett år är gratis) och fyra euro per barn för medlemmar.

Freegym Familj (lördagar 9.00-10.00) följer samma koncept som Freegym mini, men är ämnat åt hela familjen. Endast barnen betalar avgift.

För intresserade av Freegym Mini och Familj, gå gärna med i FB gruppen Gå gärna med i gruppen GymÅ Freegym Mini och Familj för mer information.