Freegym

Freegym är ett träningskoncept som riktar sig till barn och ungdomar  och som innebär mer frihet än de traditionella disciplinerna inom gymnastiken. I grupperna för barn är det barnens nyfikenhet som styr upplägget och fokus ligger på rörelseglädje. I praktiken innebär det att barnen får klättra, hoppa, leka, hänga, studsa, vara upp och ner, springa, balansera och mycket mer med en ledare på plats som inte styr träningen utan mer övervakar och assisterar.

För de allra minsta barnen som är under skolålder erbjuder vi Freegym Mini i sällskap av en medföljande vuxen. GymnastikArena Åland är öppen under ett par timmar varje vecka och tanken är att man är där upp till en timme. Verksamheten är inte ledarledd, men övervakad. Ingen föranmälan behövs utan det är bara att dyka upp under den utsatta tiden. Betalning sker på plats och kostnaden är fem euro per barn (vuxen och medföljande syskon under ett år är gratis) och fyra euro per barn om man är medlem i GymÅ. Gå gärna med i gruppen GymÅ Freegym Mini på Facebook för mer information.