Timrapportering

Formulär för timrapportering

Deadline för utbetalning i mars är 15.3 2024 Timmar som lämnas in efter deadline betalas ut i maj med resterande timmar.

Utbetalning sker den 27.3. Kom i håg att skicka in skattekort.

Anvisningar för timrapportering Info timrapportering ledare

Din lönespecifikation ser du i din nätbank om du väljer Aditro bland de program som erbjuds.

Timrapportering
Tävlingar, läger och annat utanför ordinarie verksamhet som du deltagit i.