Timrapportering

Formulär för timrapportering

Deadline HT-23 är 17.12 2023

Anvisningar för timrapportering Info timrapportering ledare

Din lönespecifikation ser du i din nätbank om du väljer Aditro bland de program som erbjuds.

Timrapportering
Tävlingar, läger och annat utanför ordinarie verksamhet som du deltagit i.