Dataskyddslagen

För att vi i föreningen ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi vissa uppgifter från våra medlemmar. Det gäller allt från löpande administration av föreningsaktiviteter (träningsdeltagande, läger och tävlingar) till direkt kommunikation (nyhetsbrev och kallelse till föreningsmöte) och hantering av ekonomiska transaktioner (avgifter för träning och tävling).

Det som är viktigt för oss vid behandling av personuppgifter är att det alltid ska finnas ett syfte med registret och att vi endast tar in de uppgifter som är relevanta. När registret inte längre är relevant ska det raderas.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna överförs inte till tredje land och personuppgifter utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela personuppgifter med tredje land informeras berörda särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt vid tävling i tredje land.

 

Vilka rättigheter har du som medlem?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade.

 

Vad händer om du inte vill lämna uppgifter till oss?

Då kan du inte bli medlem hos oss och är du redan medlem måste medlemskapet upphöra. För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi vissa uppgifter.

 

Registerbeskrivningar

Vi har upprättat registerbeskrivningar över de register vi har i dagsläget och vi kompletterar dem vid behov. Beskrivningarna tar upp vilket ändamål, vilka som berörs, vilka uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats, vart de lämnas ut och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att trygga säkerheten. Nedan finns registerbeskrivningar för de register som vi har.

 

Medlemsregister Membra

Resor

Utbildning

Läger

Väntelista

Ledare