TERMINSTIDER

Övergripande terminstider vårterminen 2023

Breddgrupper:
Terminsstart vecka 4
Terminsslut vecka 20

Träningsledigt:
Sportlov vecka 8
Påsklov; tis 4 april – måndag 10 april

Träningsledigt pga av evenemang i hallen:
FSGM: 1-2.4
Åland Invitational: 28-30.4
Kompensationsträningar ersätter och sätts in i Suomisport.

Tävlingsgrupper AG och TG (Bellatrix):
Terminsstart vecka 3
Terminsslut vecka 25
Avvikelser kan förekomma och tiderna uppdateras i Suomisport.

Alla bredd, AG och trupp får tilldelat till sig en städdag. Tiden läggs in i Suomisport. Det är en dag per år. Detta för att hålla nere kostnaderna för driften av GymnastikArena Åland.