Basgymnastik

Idén med våra basgrupper är att erbjuda något för alla, oavsett ålder och kunskapsnivå. Majoriteten av barnen i basgrupperna är mellan sju och tolv år, men det finns egentligen ingen övre åldersgräns. Grupperna är till största del uppdelade efter ålder, men det finns också grupper med lite bredare åldersspann.

I basgrupperna tränar barnen på alla olika discipliner inom gymnastiken och får bland annat testa på artistisk gymnastik, trampolin, truppgymnastik och parkour. Leken är viktig, men också grundläggande styrke- och smidighetsmoment och bastekniker för alla discipliner. Basgrupperna tränar en gång i veckan och varje tillfälle är mellan en timme och en och en halv. Alla våra basgrupper kännetecknas av att de har en färg i sitt namn.

Vi har även grupper barn i behov av särskilda insatser. Eller helt enkelt träna i en mindre grupp och i lugnare miljö. Maxantalet barn i grupperna är sex.