Verksamhet

Gymnastik är en idrott som de allra flesta har nytta av att hålla på med. Gymnastik ger en god och bred motorisk grund att stå på, bland annat då det kommer till kroppskontroll, styrka och rörlighet. I vår förening vill vi visa att man kan vara gymnast vare sig man vill nå toppen, ha gymnastik som ett komplement till annan idrott eller bara för att man tycker att det är roligt. Vår organisationsstruktur bygger också just på att skapa förutsättningar för alla som vill hålla på med gymnastik.

Vårt mål är att barn och ungdomar ska få en positiv bild av gymnastik och idrott. Alla barn och ungdomar i vår förening ska bli sedda och känna sig betydelsefulla. Vi vill stimulera dem att fortsätta inom gymnastiken och skapa ett livslångt intresse för idrott. Samtidigt vill vi ge de gymnaster som vill satsa på att nå toppen de förutsättningar och möjligheter som krävs. Det ska finnas plats för varje enskilt barn som vill hålla på med gymnastik i Gymnastics Åland. Vi vill sätta Åland i rörelse!