Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet så att alla medlemmar har möjlighet att påverka vem som sitter i styrelsen. Styrelsemedlemmarna väljs på två år i taget och mandatperioden sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och medlemmar. Kassörs- och sekreteraruppgifter sköts av verksamhetsledaren. 

Styrelsen träffas ungefär varannan månad och har ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi. De anställda är inte en del av styrelsen, men  deltar på styrelsemöten och verksamhetsledaren är föredragande.

MGF:s styrelse, vald 1.6 2020

Pia Berglund, ordförande

Ann-Sofie Lundsten , vice ordförande

Fanny Flink

Erik Viktorsson

Linda Franklin

Daniel Rundberg

Om du vill komma i kontakt med MGF:s styrelse kan du skicka ett mail till styrelse@gymnastik.ax eller kontakta styrelseordförande Pia Berglund på telefonnummer +358 40 7041372.