Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet så att alla medlemmar har möjlighet att påverka vem som sitter i styrelsen. Styrelsemedlemmarna väljs på obestämd tid och mandatperioden sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och medlemmar. Kassörs- och sekreteraruppgifter sköts av verksamhetsledaren. 

Styrelsen träffas ungefär varannan månad och har ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi. De anställda är inte en del av styrelsen, men  deltar på styrelsemöten och verksamhetsledaren är föredragande.

MGF:s styrelse

Pia Berglund, ordförande

Ingrid Johansson, vice ordförande

Christian Eriksson

Fanny Flink

Ann-Sofie Lundsten

 

Om du vill komma i kontakt med MGF:s styrelse kan du skicka ett mail till styrelse@gymnastik.ax eller kontakta styrelseordförande Pia Berglund på telefonnummer +358 40 7041372.