Styrelse

Styrelsen väljs på årsmötet så att alla medlemmar har möjlighet att påverka vem som sitter i styrelsen. Styrelsemedlemmarna väljs på två år i taget och mandatperioden sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och medlemmar. Kassörs- och sekreteraruppgifter sköts av verksamhetschefen. 

Styrelsen träffas ungefär varannan månad och har ansvaret för föreningens verksamhet och ekonomi. De anställda är inte en del av styrelsen, men  deltar på styrelsemöten och verksamhetschefen är föredragande.

GymÅ:s styrelse, vald 17.4 2023

Linda Franklin, ordförande

Ann-Sofie Lundsten, vice ordförande

Fanny Flink

Erik Viktorsson

Daniel Rundberg

Malin Roberts

Leif Ahlqvist

Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du skicka ett mail till styrelse@gymnastik.ax eller kontakta styrelseordförande Linda Franklin på telefonnummer +358 40 561 1192.