Ungdomsgrupper

Från tolv-tretton års ålder är det möjligt för ungdomar att börja i någon av våra ungdomsgrupper som vi kallar för superteens. Idén är att ungdomar som har varit med i någon av våra basgrupper och som vill fortsätta med det konceptet ska få göra det utan att behöva rikta in sig på någon specifik disciplin inom gymnastiken. Det är också möjligt att börja i en superteensgrupp utan någon erfarenhet av gymnastik.

I superteensgrupperna tränar ungdomarna på alla olika discipliner inom gymnastiken och får bland annat testa på artistisk gymnastik, trampolin, truppgymnastik och parkour. Fokus ligger på grundläggande styrke- och smidighetsmoment och bastekniker för alla discipliner. Träningarna anpassas i stor grad efter gruppen och ungdomarnas önskemål. Precis som i basgrupperna tränar superteensgrupperna en gång i veckan och varje tillfälle är mellan en timme och en och en halv.