Märkesdagar

22.5 Märkesdag 4
Koppar och brons: kl 16.30-18.00 Anmälningslänk till koppar-brons
Silver, guld och smaragd: kl 18.00-19.30 Anmälningslänk till silver-smaragd
OBS! Respektera sista anmälningsdag. Sen anmälan = dubbel avgift.

 

Ungefär två gånger per termin ordnar vi märkesdag. Märkena är framtagna av Gymnastikförbundet och är lika för alla i Finland. De olika märkena testar gymnasternas färdigheter på de olika redskapen, samt styrka, grundkoordination och vighet. Det huvudsakliga syftet med dessa märken är att de ska fungera som incitament till att träna grundläggande övningar, men också utmana och belöna. Gymnasterna får se vad de har lärt sig och också vad de behöver jobba på för att klara nästa nivå. 

För att få tävla i klass B ska gymnasten ha klarat bronsmärket och det är även en rekommendation att ha klarat silvermärket. Vidare till klass C är det rekommenderat att gymnasten ska ha klarat guldmärket. Smaragdmärket gäller för klass E. Diamantmärket är för de gymnaster som aspirerar på landslagslinjen och förberedande landslagsgrupper.

NYTT! Pojkar: Börjar med kopparmärket. Därefter kommer ett för pojkar utformat märke. Det har tagits fram av finska gymnastikförbundet.

På en märkesdag delas gymnasterna in i grupper och får testa på en mängd olika stationer. Inför varje station går ledaren igenom vad som ska göras och vad som krävs för att få godkänt. De flesta är övningar som gymnasterna känner igen från träningarna. Ledaren noterar när en gymnast klarar en viss övning. Om en gymnast inte klarar alla övningar på ett och samma tillfälle får han eller hon fortsätta nästa gång med de övningar som ännu inte är avklarade. När gymnasten har klart ett märke får hen en medalj, pokal eller diplom (olika beroende på märket). 

Inom AG:n är de olika gymnastikmärkena koppar, brons, silver, guld, smaragd och diamant. På vår YouTube-kanal finns alla AG-märken filmade. Sök på GymÅ Malin.  

Pojkarnas märke är så pass nya att vi inte hunnit filma dessa ännu. Än så länge finns det bilder för de olika momenten på finska förbundets hemsida. 

Kostnaden för märkesdagen är 8 euro och betalas i samband med anmälan. Vid anmälan efter deadline är avgiften den dubbla.