Märkesdagar

Ungefär två gånger per termin ordnar vi märkesdag. Märkena är framtagna av Gymnastikförbundet och är lika för alla i Finland. De olika märkena testar gymnasternas färdigheter på de olika redskapen, samt styrka, grundkoordination och vighet. Det huvudsakliga syftet med dessa märken är att de ska fungera som incitament till att träna grundläggande övningar, men också utmana och belöna. Gymnasterna får se vad de har lärt sig och också vad de behöver jobba på för att klara nästa nivå. 

För att få tävla i klass B ska gymnasten ha klarat bronsmärket. Vidare till klass C är det rekommenderat att gymnasten ska ha klarat både silver och guld. Smaragdmärket gäller för klass E. Diamantmärket är för de gymnaster som aspirerar på landslagslinjen och förberedande landslagsgrupper.

Inom MAG (manlig artistisk gymnastik) finns inte märken på samma sätt. I GymÅ gör alla samma i kopparmärket, men från bronsmärket är de anpassade till att passa för de redskap och tekniker som används inom den MAG.

På en märkesdag delas gymnasterna in i grupper och får testa på en mängd olika stationer. Inför varje station går ledaren igenom vad som ska göras och vad som krävs för att få godkänt. De flesta är övningar som gymnasterna känner igen från träningarna. Ledaren noterar när en gymnast klarar en viss övning. Om en gymnast inte klarar alla övningar på ett och samma tillfälle får han eller hon fortsätta nästa gång med de övningar som ännu inte är avklarade. Märkesmedaljer delas ut vid ett lämpligt tillfälle, till exempel klubbmästerskap.

Alla nya börjar med kopparmärket. Man kan göra märken för artistisk gymnastik och trupp parallellt. Man får gärna göra märken fastän man inte är intresserad av att tävla.

Inom AG:n är de olika gymnastikmärkena koppar, brons, silver, guld, smaragd och diamant. På vår YouTube-kanal finns alla AG-märken filmade. Sök på GymÅ Malin. 

Inom trupp heter märkena Pokal 3, Pokal 2 och Pokal 1. Här finns övningarna till Pokal 3 som heter TG Brons på finska.

Kostnaden för märkesdagen är 5 euro och betalas i samband med anmälan. VT 2021 är märkesdagen kostnadsfri.

Kommande  märkesdagar:

6.6 kl 16.30-18.00 Koppar- och Bronsmärke. Anmälan via Suomisport
6.6 kl 18.00-19.30 Silver- Guld- och Smaragdmärke. Anmälan via Suomisport

Märkesutdelning
Vi delar ut märken/diplom i samband med terminens klubbmästerskap eller vid annat lämpligt tillfälle.