Märkesdagar

Ungefär två gånger per termin ordnar vi märkesdag. Märkena är framtagna av Gymnastikförbundet och är lika för alla i Finland. De olika märkena testar gymnasternas färdigheter på de olika redskapen, samt styrka, grundkoordination och vighet. Det huvudsakliga syftet med dessa märken är att de ska fungera som incitament till att träna grundläggande övningar, men också utmana och belöna. Gymnasterna får se vad de har lärt sig och också vad de behöver jobba på för att klara nästa nivå. Man kan göra märkena även om man inte vill tävla.

På en märkesdag delas gymnasterna in i grupper och får testa på en mängd olika stationer. Inför varje station går ledaren igenom vad som ska göras och vad som krävs för att få godkänt. De flesta är övningar som gymnasterna känner igen från träningarna. Ledaren noterar när en gymnast klarar en viss övning. Om en gymnast inte klarar alla övningar på ett och samma tillfälle får han eller hon fortsätta nästa gång med de övningar som ännu inte är avklarade. Märkesmedaljer delas ut vid ett lämpligt tillfälle, till exempel klubbmästerskap.

Inom TeamGym heter märkena Pokal 3, Pokal 2 och Pokal 1. Här finns övningarna till Pokal 3 som heter TG Brons på finska.

Inom AG:n är de olika gymnastikmärkena bronsmärket, silvermärket, guldmärket, smaragdmärket och diamantmärket. 

Märkesutdelning

Under klubbmästerskapet 30.11 kommer vi att dela ut de märkesmedaljer/diplom som gymnasterna klarat hittills. Nästa prisutdelning blir på januarifesten.