Tävling

Här kan du läsa vad som gäller om tävlingar i allmänhet:

Tävlingar utanför Åland:

Anmälan till tävlingar sker via Suomisport och länken aktiveras ca 1 vecka innan deadline. Datumen för tävlingarna är riktgivande och fastställs när arrangören har meddelat tidtabell. I de flesta fall handlar det om en övernattning. Tiderna för hemmatävlingar preciseras när anmälan öppnas.

Vid anmälan betalas avgiften för gymnasten för tävlingen. Föreningen subventionerar en del. Föräldrar som önskar komma med skriver en kommentar vid anmälan som innehåller födelsetid (DDMMÅÅÅÅ) behövs för båtresorna. Anmälan är bindande.

Tävlingar & läger vt-22 – översikt över alla läger och tävlingar

Klubbmästerskap bredd och AG 14.5 – Anmälan och information, Deadline 10.5 – för basgrupper och alla AG-grupper. Tävlingsklasser B-D, pojkar klass 1.

Hammarbycup i Stockholm 22.5. AG-grupper klass E och högre. Deadline 20.4. Här hittar du info och anmälan.

OM KLUBBMÄSTERSKAP 

För den som vill testa på det här med tävling är KM en ypperlig första tävling. Alla kan vara med och serierna kan anpassas. Vårt mål med KM är att det ska vara en tävling som är rolig för gymnasterna utan fokus på resultat. Tävlingslikt med inmarsch och domare, men inga poäng visas. Guldmedaljörer i de individuella klasserna per redskap utses. Alla får deltagarmedalj.

Klubbmästerskap ordnas i artistisk gymnastik (=AG: hopp, barr, bom och fristående), trampolin och trupp (lag om minst 4 gymnaster om tävlar på airtrack och trampett).

Tävlingsgrupperna i AG (brons, silver osv) tävlar för sig och följer det nationella systemet med klass B och uppåt.

Basgrupperna inklusive MAG (pojkar) har de nationella B-serierna som utgångspunkt, men rörelserna och teknikerna anpassas så att alla kan vara med. Man väljer här vilka redskap man vill delta i.

I trupptävlingen kan både basgruppsgymnaster och truppgymnaster delta. Där tävlar man som lag med minst 4 gymnaster. Här utför gymnasterna två till tre varv på airtrack och två varv på trampett. På airtracken är målet att det ska vara minst två moment i följd (tex kullerbytta hoppsteg hjulning), men vi anpassar efter deltagarna. I dagsläget tävlar vi inte i fristående.

Trampolintävlingen är även den öppen för alla och där utför gymnasten en obligatorisk serie och det finns olika nivåer att välja mellan.

Obs: Det behövs ett totalt deltagarantal om minst 15 gymnaster i AG, 3 lag i trupp och 5 gymnaster i trampolin för att respektive tävling ska bli av.

Krav för deltagande i tävlingar
Finska förbundet och finlandssvenska förbundet har satt upp krav för deltagande i klasstävlingar. För nationella klasstävlingar gäller att gymnasten ska ha klarat brons- och silvermärket för att delta i klass B. För att delta i klass C ska gymnasten har gjort guldmärket. I FSGM gäller att bronsmärket är klart och rekommendation att silvermärket är gjort för klass B. Endast gymnaster i AG-grupper deltar i klasstävlingar.

I våra egna klubbmästerskap får alla intresserade vara med oavsett grupp eller klarade märken.

Licenser
För att delta i nationella klasstävlingar krävs en tävlingslicens (alltså inte FSGM eller KM). Licensen sträcker sig från 1.9-30.8. Licensen kostar 70,00 och bekostas av gymnasten själv. Systemet är tyvärr bara på finska, men här finns steg för steg instruktioner på svenska Licensinstuktioner.  Läs igenom dessa innan du börjar.

För att komma igång, klicka här Hoika. Man kommer då till val av förening. Skriv in Gymnastics Åland eller klicka på Go, om det redan är inskrivet. Tänk på att det är gymnasten som ska registreras.
Licensen ska vara NTV Kilpa A. Man kan välja med eller utan försäkring. Har du redan en försäkring till ditt barn, tar du utan.

Städschema (endast AG-grupper)

I och med att föreningen subventionerar en del av gymnasternas tävlingar och resor åligger det på dessa gymnaster och föräldrar att en gång per år delta i en grovstädning av hallen. Schemat för de olika grupperna finns här. Det är fritt fram att byta med varandra och det behöver inte rapporteras. Huvudsaken är att alla tar en städtur och att det är tillräckligt med folk samtidigt. Schemat är uppdaterat 7.1 2022. Tack!

Städschema AG-grupper – Städschema VT 2022 – uppdaterat 3.3 2022

STÄDNINGSRUTINER I BOLLHALLA