Funkis

Funkis-grupperna är för barn i behov av särskilda insatser. Grupperna är små, ca sex barn och det är inga andra i salen samtidigt. Ledarna använder sig av bildstöd och andra visuella hjälpmedel.

Gruppen är till för de barn, med eller utan fastställd diagnos, som trivs bättre i liten grupp och behöver ha en lugnare miljö.

I dagsläget (VT-21) har vi en grupp i Bollhalla och en i Idrottsgården för barn födda 2012-2014.