Funkis

Funkis-grupperna är för barn i behov av särskilda insatser. Grupperna är små, ca sex barn och det är inga andra i salen samtidigt. Ledarna använder sig av bildstöd och andra visuella hjälpmedel.

Gruppen är till för de barn, med eller utan fastställd diagnos, som trivs bättre i liten grupp och behöver ha en lugnare miljö.

VT22 har vi haft en grupp i Bollhalla och en i Ålands Idrottscenter.

KURS
I augusti 2022 arrangerar vi en kurs för nya ledare. Med flera ledare kan vi ha flera grupper för barn och vuxna i behov av särskilda insatser.  Kursen är öppen för alla, inte bara GymÅ-ledare.  Här finns det mer info om kursen FUNKIS FÖR ALLA.
Tiderna för kursen kan komma att justeras.