Funkis

Funkis-grupperna är för barn i behov av särskilda insatser. Grupperna är små, ca sex barn och det är inga andra i salen samtidigt. Ledarna använder sig av bildstöd och andra visuella hjälpmedel.

Gruppen är till för de barn, med eller utan fastställd diagnos, som trivs bättre i liten grupp och behöver ha en lugnare miljö.