Avgifter

Våra avgifter består av medlems- och deltagaravgift. Alla aktiva deltagare ska betala medlemsavgift, som är 20,00 per kalenderår och betalas när man börjar, oberoende när det är. Medlemsregistret finns i Suomisport och länken hittas här. Är du inte aktiv, men vill vara med som stödmedlem, klicka här.

Deltagaravgifterna är baserade på antal timmar i veckan. Nedan finns de vanligaste kombinationerna. Avvikelser kan förekomma. Om du/ditt barn går i flera olika grupper (tex två basgrupper) då behöver du ta kontakt med info@gymnastik.ax eftersom dessa avgifter behöver justeras manuellt. Gäller inte grupper som har flera träningar i veckan, tex AG-grupperna.

Avgifterna skickas ut i början av varje termin och hittas i Suomisport under betalningar. Om du behöver längre betalningstid eller dela upp betalningen i flera rater, hör av dig.

Årlig medlemsavgift20 euro
OBS! Perioden för medlemsavgiften är per kalenderår. Alla deltagare i grupper, även föräldrar i familjegymnastiken, ska vara medlemmar i föreningen.


Breddgrupper

45 min 75 euro
1 timme80 euro
1,5 timme100 euro
2 timmar140 euro
2,5 timmar 160 euro
3 timmar185 euro
Familjegymnastik30 euro (per deltagare)
Funkis60 euro*
Vuxengrupp10 euro/tillfälle
I familjegymnastiken faktureras både föräldern och barnet en deltagaravgift.
*Tack vare ett riktat stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlund kan vi 2024 erbjuda subventionerad för Funkis-grupperna.


Tävlingsgrupper

GruppVT 2024
Brons 5210 euro
Brons 1, 2,3 & 4260 euro
Silver 1, 2 & 3300 euro
Guld335 euro
Smaragd335 euro
Diamant + Brilliant400 euro (+50 euro per år för fysio)

Deltagaravgiften faktureras via Suomisport inom januari/februari respektive september.

Notera att terminerna för tävlingsgrupperna är längre än övriga gruppers terminer.

Ingen syskonrabatt.

Gymnasterna ska ha en egen olycksfallsförsäkring