Avgifter

Årlig medlemsavgift20 euro
Faktureras på hösten


Antal timmar i veckan, 14-16 veckor

1 timme70 euro
1,5 timme85 euro
2 timmar120-125 euro
2,5 timmar135 euro
3 timmar145 euro
4 timmar175 euro
Familjegymnastik25 euro (per deltagare)
Funkis60 euro
I familjegymnastiken faktureras både föräldern och barnet en deltagaravgift.
VT21 och HT21 faktureras ingen deltagaravgift för Funkisgrupperna tack vare ett riktat stipendium från Stiftelsen Brita Maria Renlund.


Tävlingsgrupper

GruppVT 2021
Brons 4200 euro
Brons 1, 2 & 3250 euro
Silver 1 & 2295 euro
Guld325 euro
Smaragd325 euro
Diamant390 euro
Trupp 1 200 euro

Deltagaravgiften faktureras via Suomisport inom januari respektive september.

Gymnaster som deltar i fler än en grupp behöver ta kontakt med info@gymnastik.ax för att få avgifterna justerade.

Notera att terminerna för AG-grupperna är längre än övriga grupper.

Ingen syskonrabatt

Gymnasterna ska ha en egen olycksfallsförsäkring