Avgifter

Inför HT 2022 har en liten höjning gjorts av deltagaravgifterna. Orsaken är satsningen GymnastikArena Åland.

Årlig medlemsavgift20 euro
OBS! Perioden för medlemsavgiften har varit HT+VT, men för att underlätta för statistikinsamling kommer detta att ändras att istället gå på årsbasis. Därför faktureras halv medlemsavgift (10 euro) HT22. Full avgift för hela 2023 faktureras januari 2023. Alla deltagare i grupper ska vara medlemmar i föreningen.


Breddgrupper

1 timme 75 euro (dagtid innan 14.00 60 euro)
1,5 timme90 euro
2 timmar125 euro (1ggr/v) – 130 euro (2 ggr/v)
2,5 timmar (kombination två grupper)145 euro
3 timmar (kombination två grupper)155 euro
4 timmar185 euro
Familjegymnastik30 euro (per deltagare)
Funkis65 euro
I familjegymnastiken faktureras både föräldern och barnet en deltagaravgift.
VT22 och HT22 faktureras ingen deltagaravgift för Funkisgrupperna tack vare ett riktat stipendium från Stiftelsen Brita Maria Renlund.


Tävlingsgrupper

GruppVT 2021
Brons 4210 euro
Brons 1, 2 & 3260 euro
Silver 1 & 2300 euro
Guld335 euro
Smaragd335 euro
Diamant + Brilliant400 euro

Deltagaravgiften faktureras via Suomisport inom januari respektive september.

Notera att terminerna för AG-grupperna är längre än övriga grupper.

Ingen syskonrabatt

Gymnasterna ska ha en egen olycksfallsförsäkring