Avgifter

Våra avgifter består av medlems- och deltagaravgift. Alla aktiva deltagare ska betala medlemsavgift, som är 20,00 per kalenderår och betalas när man börjar, oberoende när det är. Medlemsregistret finns i Suomisport och länken hittas här. Är du inte aktiv, men vill vara med som stödmedlem, klicka här.

Deltagaravgifterna är baserade på antal timmar i veckan. Nedan finns de vanligaste kombinationerna. Avvikelser kan förekomma.

I och med flytten till nya GymnastikArena Åland kommer deltagaravgifterna att justeras uppåt en aning. Detta för att kunna möta de ökade kostnader vi får med att äga en egenfinansierad hall.

Avgifterna skickas ut i början av varje termin och hittas i Suomisport under betalningar. Om du behöver längre betalningstid eller dela upp betalningen i flera rater, hör av dig.

Årlig medlemsavgift20 euro
OBS! Perioden för medlemsavgiften har varit HT+VT, men för att underlätta för statistikinsamling kommer detta att ändras att istället gå på årsbasis. Därför faktureras halv medlemsavgift (10 euro) HT22. Full avgift för hela 2023 faktureras januari 2023. Alla deltagare i grupper, även föräldrar i familjegymnastiken, ska vara medlemmar i föreningen.


Breddgrupper

1 timme 80 euro (dagtid innan 14.00 70 euro)
1,5 timme100 euro
2 timmar140 euro
2,5 timmar 160 euro
3 timmar185 euro
Familjegymnastik30 euro (per deltagare)
Funkis60 euro
Vuxengrupp70 euro/6 tillfällen
I familjegymnastiken faktureras både föräldern och barnet en deltagaravgift.
Tack vare ett riktat stipendium från Stiftelsen Brita Maria Renlund kan vi 2023 erbjuda subventionerad avgift för Funkis-grupperna.


Tävlingsgrupper

GruppVT 2023
Brons 5210 euro
Brons 1, 2,3 & 4260 euro
Silver 1 & 2300 euro
Guld335 euro
Smaragd335 euro
Diamant + Brilliant400 euro
Trupp Bellatrix 1180 euro
Trupp Bellatrix 2260 euro
Trupp Bellatrix 3280 euro

Deltagaravgiften faktureras via Suomisport inom januari respektive september.

Notera att terminerna för tävlingsgrupperna är längre än övriga grupper.

Ingen syskonrabatt

Gymnasterna ska ha en egen olycksfallsförsäkring