Avgifter

Årlig medlemsavgift20 euro
Perioden för medlemsavgiften har varit HT+VT, men för att underlätta för statistikinsamling kommer detta att ändras att istället gå på årsbasis. Därför faktureras halv medlemsavgift HT22. Alla deltagare i grupper ska vara medlemmar i föreningen.


Antal timmar i veckan, 14-16 veckor

1 timme70 euro
1,5 timme85 euro
2 timmar120 euro (1ggr/v) -125 euro (2 ggr/v)
2,5 timmar135 euro
3 timmar145 euro
4 timmar175 euro
Familjegymnastik25 euro (per deltagare)
Funkis60 euro
I familjegymnastiken faktureras både föräldern och barnet en deltagaravgift.
VT22 och HT22 faktureras ingen deltagaravgift för Funkisgrupperna tack vare ett riktat stipendium från Stiftelsen Brita Maria Renlund.


Tävlingsgrupper

GruppVT 2021
Brons 4200 euro
Brons 1, 2 & 3250 euro
Silver 1 & 2295 euro
Guld325 euro
Smaragd325 euro
Diamant + Brilliant390 euro
Bellatrix/Superteens (2ggr/v)190 euro

Deltagaravgiften faktureras via Suomisport inom januari respektive september.

Notera att terminerna för AG-grupperna är längre än övriga grupper.

Ingen syskonrabatt

Gymnasterna ska ha en egen olycksfallsförsäkring