Åland invitational

Datum fastställt för Åland Invitational: 25-26.4 2020

Åland Invitational 2020 – Inbjudan/Invitation  – Här finns inbjudan för 2020-års tävling med regler och tävlingsformat. Notera dock att tidtabellen är från 2019 och kan komma att ändras beroende på antalet deltagare. Vid frågor om regler eller övrigt, kontaktuppgifter finns i dokumentet.

Åland Invitational är en internationell tävling i artistisk gymnastik som ordnas årligen av MGF på Åland. Gymnastikklubbar från hela Norden inbjuds att delta och Easy FIG-och Modified FIG-regler tillämpas. Tävlingen består av kval, mångkamp och grenfinaler. Åland Invitational hölls första gången 2018 och vi jobbar med att utveckla konceptet varje år och vill göra tävlingen attraktiv för klubbar och föreningar från hela Europa.

Åland Invitational is an international artistic gymnastics competition organised annually by MGF on Åland. Gymnastics clubs from Scandinavia are invited to participate and the competition formats are Easy FIG rules and Modified FIG rules. In the competition there are qualifications, an all around final and event finals. Åland Invitational was held for the first time in 2018 and we hope to continue hosting the competition every year and are open to gymnasts from all over Europe! 

You will find the invitation for 2020 higher up on this page. Any questions, please do not hesitate to contact the organisers.