Knattesprattel

För barn som är mellan tre och sex år erbjuder vi konceptet knattesprattel! Vi försöker så gott vi kan dela in grupperna enligt ålder i och med att skillnaderna kan vara stora inom det här åldersspannet. 

Fokus ligger i dessa grupper på att öva upp och utmana barnens grundmotoriska färdigheter och lekfullhet är ett nyckelord i träningen. I praktiken innebär det att barnen får klättra, hoppa, leka, hänga, studsa, vara upp och ner, springa, balansera och mycket mer! Barnen tränar en timme en gång i veckan och träningen är ledarledd. Föräldrar får sitta med i salen, men det är också möjligt att lämna.

Knattesprattel är en naturlig och rolig väg in i gymnastikens värld. Då ett barn i en knattesprattelgrupp kommer upp i skolålder erbjuds han eller hon en plats i någon av våra basgrupper.