Anmälan till grupper

Höstterminen  2022

Anmälningstiden till våra grupper har gått ut, men det finns fortfarande en del platser kvar i vissa grupper:

Bas torsdagar 16.30-17.30, barn födda 2013-2015
Knattesprattel lördagar 11.30-12.30, barn födda 2016-2018
Freegym torsdagar 15.00-16.00, barn födda 2010-2015
Regnbåge (fortsättning) söndagar 15.30-17.00, barn födda 2012-2014

För att anmäla, mejla info@gymnastik.ax

Här finns grupperna och schema inför hösten och anmälan är öppen. Schemat ger dig en överblick över alla grupper, tider och åldersindelning.

För att anmäla går du till suomisport.fi . Då får du upp alla grupper man kan anmäla sig till. Ingen avgift tas upp vid själva anmälan (varför det står avgiftsfritt), utan termins- och medlemsavgift (förteckning finns här) faktureras i september. Det betyder alltså att det är ok att testa en till två gånger innan man bestämmer sig.

När anmälan har gått ut får du ett mejl med vidare instruktioner. En inbjudan till själva träningsgruppen, där du kommer att se när alla träningar är, samt till medlemsregistret.

Terminsstarten för Bollhallagrupper och ÅIC är vecka 34 och grupper i Ytternäs och Idrottsgården från den 1.9.

Vi försöker hålla oss till åldersspannen så mycket som möjligt, men om vi ser att det är få anmälningar till en grupp inom ett visst åldersspann, kan vi utöka detta, eller göra vissa undantag.

När du har anmält dig eller ditt barn till en grupp, läs denna viktiga information! Info Suomisport

Här finns en kort översikt över våra olika grupper:

Familjegymnastik:  Barn (från 2 år) gymnastiserar tillsammans med vuxen. Vi har flera grupper och åldersindelar dessa. Fokus på grovmotorik. Tänk på att både barnet och en vuxen ska anmälas till evenemanget.

Knattesprattel: För barn från 4 år utan förälder. Ledarledd träning med fokus på grovmotoriska färdigheter. Vi har många olika grupper och åldersindelar. HT22 ska barnet ha fyllt 4 år per den 31.8.

Basgrupper: Grupperna är indelade enligt ålder. Oberoende av nivå eller tidigare erfarenhet kan man alltid välja någon av basgrupperna som tränar 1 timme. Alla barn är olika och det är omöjligt att skapa grupper som är helt homogena, eftersom vi inte utför tester. Vissa nybörjare kan mera, andra behöver längre tid på sig och till på det utvecklas alla olika. Övningarna går att anpassa och man gör på sin egen nivå. Även om man har lärt sig lite mera är det inga problem att gå in basgrupp 1h. I och med att det är flera ledare per grupp så kan man även dela upp gruppen i mindre om det behövs.

För att träna i en fortsättningsgrupp (1,5h) ska barnet ha gått 2-4 terminer i en basgrupp/knattegrupp och/eller kunna stå på händer, hjula samt överslag på barr. Dessa behöver inte vara perfekta på något sätt och dessa övningar kan man ju ha lärt sig på annat sätt än inom vår verksamhet.

Knatte/Bas – en övergång mellan knatte och bas. Barn födda 2016 bör ha deltagit i knattesprattel i 1-2 terminer.

Bas/trupp är en nybörjargrupp i trupp. Fokus alltså på matta, trampett och trampolin.

Regnbågen: Komplement till basgrupp. För gymnaster som vill träna två gånger i veckan. Vi har två regnbågsgrupper. Gymnasten deltar i en basgrupp och en regnbågsgrupp.

Freegym är en friare form av träning. Därefter är det barnen själva som får välja vad de vill träna på. Ledare finns i salen för att hjälpa och ge tips samt övervaka. Gruppen har hela hallen till sitt förfogande.

Pojkgrupp/MAG (manlig artistisk gymnastik) – för pojkar som vill bekanta sig med tävlingsredskapen inom manlig artistisk gymnastik. Behöver inte ha gått tidigare, men ska ha god kroppsuppfattning.

KvAG (kvinnlig artistisk gymnastik) – tävlingsgrupper där gymnasterna är indelade i brons, silver, guld, smaragd och diamant. Är man intresserad av att gå in en tävlingsgrupp tar man kontakt med malin@gymnastik.ax.

Trupp – disciplin inom gymnastiken som är en lagsport. Tränar och tävlar i fristående, trampett och tumbling. Ska ha gått i basgrupp minst 3-4 terminer innan. Kan också vara ett komplement till basgrupp.

Friståendeträning Trupp – Disciplinen truppgymnastik består av tre grenar: trampett, matta (tumbling) och fristående. Friståendemomentet är en synkroniserad dans i grupp som innehåller hopp, akrobatik, formationer och parövningar. Gruppen kan med fördel fungera som komplement till trupp-, AG- eller basgrupp. Ny grupp!

Superteens är som basgrupper, men för ungdomar födda 2009 och tidigare. Viktigast här är att träna och utmana sig själv. Ungdomarna får själva vara med och påverka innehållet. Här behövs inga direkta förkunskaper utan träningen är individanpassad. HT22-VT23 tränar gruppen ihop med Trupp Bellatrix.

Trampolin – Åldersindelade grupper. Fokus på trampolinhoppning, men innehåller än inslag av träning av grund- och förövningar. Från 7 år. Ska gärna ha gått i knattesprattel innan eller basgrupp.

Funkis – grupper för barn i behov av att träna i liten grupp eller av särskilda insatser. Grupperna är små, högst 6 barn, och med 1-2 ledare. Vi använder oss av bildstöd och andra visuella hjälpmedel. Gruppen är alltid ensam i salen/hallen. En grupp i Bollhalla och den andra i Ålands Idrottscenter.

Vid frågor, kontakta info@gymnastik.ax eller 0457-3433899 (kontorstid).