Anmälan till grupper

Planeringen inför vårterminen har börjat och vi kommer att starta flera nya grupper, så att så många som möjligt ska få möjlighet att träna och ha roligt i gymnastikhallen.

Är du intresserad av att börja eller går du redan en grupp, men vill träna flera gånger i veckan eller byta? Skriv upp dig på väntelistan.

Senast den 29.12 skickar vi ut ett mejl till alla som skrivit upp sig på väntelistan med tider och dagar där det finns plats, samt hur man går tillväga för att anmäla sig.

Väntelista – För att skriva upp sig på väntelistan behöver man ett konto i Suomisport (www.suomisport.fi).  Skapa först ett för den vuxna och därefter lägger man till barnet eller barnen. Ungdomar från 16 år kan ha ett eget konto.  Väntelistorna är indelade efter ålder.  Skriv även upp dig här om du vill byta grupp eller träna mera.

Väntelistan är ett offentligt evenemang och hittas här eller på Suomisport.fi (evenemang och skriv in Gymnastics Åland som sökord).

På första sidan kan du byta språk genom att klicka på önskad flagga uppe i högra hörnet. När du har anmält dig själv, lägger du till ditt barn och fyller i hens uppgifter.

Det är du som äger din data och dina uppgifter. Därför  är det inte möjligt för någon inom föreningen att lägga till en person i en grupp.

Tänk på att barn födda på 00-talet har ett A istället för – i numret. Om båda föräldrar vill ha tillgång till barnets aktivitetsinformation, behöver ni ta kontakt med supporten för Suomisport. Den förälder som har lagt upp kontot mejlar dem.

Vid tekniska problem, ta kontakt med Suomisports  support.

Information om våra breddgrupper:

Familjegymnastik:  Barn (från 2 år) gymnastiserar tillsammans med vuxen. Vi har flera grupper och åldersindelar dessa. Fokus på grovmotorik.

Knattesprattel: För barn från 4 år utan förälder. Ledarledd träning med fokus på grovmotoriska färdigheter. Vi har många olika grupper och åldersindelar.

Basgrupper: Oberoende av nivå eller tidigare erfarenhet kan man alltid välja någon av basgrupperna som tränar 1 timme. Alla barn är olika och det är omöjligt att skapa grupper som är helt homogena. Vissa nybörjare kan mera, andra behöver längre tid på sig och till på det utvecklas alla olika. Övningarna går att anpassa och man gör på sin egen nivå. Även om man har lärt sig lite mera är det inga problem att gå in basgrupp 1h. I och med att det är flera ledare per grupp så kan man även dela upp gruppen i mindre om det behövs.

För att träna i en fortsättningsgrupp ska barnet ha gått 2-4 terminer i en basgrupp/knattegrupp och/eller kunna stå på händer, hjula samt överslag på barr. Dessa behöver inte vara perfekta på något sätt och dessa övningar kan man ju ha lärt sig på annat sätt än inom vår verksamhet.

Superteens är som basgrupper, men för ungdomar födda 2008 och tidigare. Viktigast här är att träna och utmana sig själv. Ungdomarna får själva vara med och påverka innehållet. Här behövs inga direkta förkunskaper utan träningen är individanpassad.

Freegym är en friare form av träning. Gemensam uppvärmning och samträning. Därefter är det barnen själva som får välja vad de vill träna på. Ledare finns i salen för att hjälpa och ge tips samt övervaka. Gruppen har hela hallen till sitt förfogande.

MAG – för pojkar som vill bekanta sig med tävlingsredskapen inom manlig artistisk gymnastik. Behöver inte ha gått tidigare, men ska ha god kroppsuppfattning.

Trupp – disciplin inom gymnastiken som är en lagsport. Tränar och tävlar i fristående, trampett och tumbling. Ska ha gått i basgrupp minst 3-4 terminer innan.

Trampolin – Åldersindelade grupper. Fokus på trampolinhoppning, men innehåller än inslag av träning av grund- och förövningar. Från 7 år. Ska gärna ha gått i knattesprattel innan eller basgrupp.

Funkis – grupper för barn i behov av att träna i liten grupp eller av särskilda insatser. En grupp i Bollhalla, en i Idrottsgården.

Information om våra tävlingsgrupper i AG finns under verksamhet.

Nästa steg i anmälningsprocessen:

När du/ditt barn fått plats i en grupp får du en länk till Suomisport där du betalar medlemsavgiften. Avgiften är normalt 20,00 och betalas i sin helhet på hösten. För nya medlemmar under våren är beloppet 13,00 (halva avgiften + admin avgift för Suomisport).

Innan terminsstart får du en länk till själva träningsgruppen. Via den här länken kommer du att se de aktuella träningarna, ledarna kan skicka meddelande och det är även hit betalningsunderlaget kommer för deltagaravgiften. Hör av dig om du inte fått den innan terminsstarten.

Ladda ner appen Suomisport. Den är nödvändig för att se meddelanden som vi skickar ut. Samtidigt är den smidig att använda. Också ditt barn kan ha appen i sin telefon. Se till att hens telefonnummer är registrerat i själva kontot först innan ni laddar ner appen.

I appen klickar du/ditt barn i om hen kommer på träning eller inte.

Vill du vara alldeles säker på att ditt barn ska få plats? Bli ledare! Du behöver inte ha bakgrund inom gymnastiken, men vara intresserad och vilja umgås med barn. Vi hjälper till med upplägg och tips. Man är minst två ledare per grupp. Intresserad? Ta kontakt med info@gymnastik.ax