Anmälan till grupper

Vårterminen närmar sig. Alla som gått under hösten har automatiskt sin plats kvar, men det finns ännu en hel del platser lediga, men där först till kvarn gäller. Kan finnas ytterligare platser lediga i enstaka grupper, men dessa är klara:

Basgrupp Svart: söndagar kl 10-11 (barn födda 2013-2014)
Basgrupp Vit: tisdagar 15.30-16.30 (barn födda 2011-2012)
Knattegrupp Ytternäs: tisdagar 17.00-18.00 (barn födda 2015-2017)

Trampolingrupper:

    • Måndagar 19.00-20.30. Ungdomar 2006-2008
    • Söndagar 14.00-15.00. Barn 2011-2013
    • Söndagar 15.00-16.00. Barn 2009-2011
    • Onsdagar 20.00-21.30. Ungdomar och vuxna, 15 år och äldre

För att få en överskådlig blick över grupper och åldersindelning kan du först gå till Schema VT22 för att se vad som passar dig

För att kunna anmäla sig till vår verksamhet, behöver man ha ett konto i Suomisport. Här kan du läsa allt du behöver veta om Suomisport .

Vi försöker hålla oss till åldersspannen så mycket som möjligt, men om vi ser att det är få anmälningar till en grupp inom ett visst åldersspann, kan vi utöka detta, eller göra vissa undantag.

När du har anmält dig eller ditt barn till en grupp, läs denna viktiga information! Info inför terminsstart

Vi hade ett föräldramöte i augusti. Den generella informationen stämmer och presentationen finns nu att läsa under nyhetsbrev.

Här finns en kort översikt över våra olika grupper:

Familjegymnastik:  Barn (från 2 år) gymnastiserar tillsammans med vuxen. Vi har flera grupper och åldersindelar dessa. Fokus på grovmotorik.

Knattesprattel: För barn från 4 år utan förälder. Ledarledd träning med fokus på grovmotoriska färdigheter. Vi har många olika grupper och åldersindelar.

Basgrupper: Grupperna är indelade enligt ålder. Oberoende av nivå eller tidigare erfarenhet kan man alltid välja någon av basgrupperna som tränar 1 timme. Alla barn är olika och det är omöjligt att skapa grupper som är helt homogena, eftersom vi inte utför tester. Vissa nybörjare kan mera, andra behöver längre tid på sig och till på det utvecklas alla olika. Övningarna går att anpassa och man gör på sin egen nivå. Även om man har lärt sig lite mera är det inga problem att gå in basgrupp 1h. I och med att det är flera ledare per grupp så kan man även dela upp gruppen i mindre om det behövs.

För att träna i en fortsättningsgrupp (1,5h) ska barnet ha gått 2-4 terminer i en basgrupp/knattegrupp och/eller kunna stå på händer, hjula samt överslag på barr. Dessa behöver inte vara perfekta på något sätt och dessa övningar kan man ju ha lärt sig på annat sätt än inom vår verksamhet.

Regnbågen: Komplement till basgrupp. För gymnaster som vill träna två gånger i veckan. Vi har två regnbågsgrupper. Antingen tränar man i båda dessa eller kombinerar med en basgrupp.

Superteens är som basgrupper, men för ungdomar födda 2009 och tidigare. Viktigast här är att träna och utmana sig själv. Ungdomarna får själva vara med och påverka innehållet. Här behövs inga direkta förkunskaper utan träningen är individanpassad.

Freegym är en friare form av träning. Därefter är det barnen själva som får välja vad de vill träna på. Ledare finns i salen för att hjälpa och ge tips samt övervaka. Gruppen har hela hallen till sitt förfogande.

Pojkgrupp/MAG (manlig artistisk gymnastik) – för pojkar som vill bekanta sig med tävlingsredskapen inom manlig artistisk gymnastik. Behöver inte ha gått tidigare, men ska ha god kroppsuppfattning.

KvAG (kvinnlig artistisk gymnastik) – tävlingsgrupper där gymnasterna är indelade i brons, silver, guld, smaragd och diamant. Är man intresserad av att gå in en tävlingsgrupp tar man kontakt med malin@gymnastik.ax.

Trupp – disciplin inom gymnastiken som är en lagsport. Tränar och tävlar i fristående, trampett och tumbling. Ska ha gått i basgrupp minst 3-4 terminer innan. Kan också vara ett komplement till basgrupp. Har man intresse att gå i en truppgrupp, ta kontakt med info@gymnastik.ax.

Trampolin – Åldersindelade grupper. Fokus på trampolinhoppning, men innehåller än inslag av träning av grund- och förövningar. Från 7 år. Ska gärna ha gått i knattesprattel innan eller basgrupp. Minitrampolingruppen är för för barn från förskoleålder och är som knattesprattel, men med fokus på trampolin.

Funkis – grupper för barn i behov av att träna i liten grupp eller av särskilda insatser. Grupperna är små, högst 6 barn, och med 1-2 ledare. Vi använder oss av bildstöd och andra visuella hjälpmedel. Gruppen är alltid ensam i salen/hallen. En grupp i Bollhalla och den andra i Ålands Idrottscenter.

Vuxenträning – Trampolingrupp för ungdomar 16+ och vuxna. Anmälan i Suomisport. Freegym sr är en drop-in grupp där du betalar på plats varje gång du kommer.  Träningen är inte ledarledd, men ledare finns på plats. För mer info gå med i gruppen GymÅ Freegym Sr på Facebook.

Vid frågor, kontakta info@gymnastik.ax eller 0457-3433899 (kontorstid).