Information på olika språk

För oss är det viktigt att tröskeln att börja i vår förening ska vara låg. En del i det hela är att hitta information på sitt eget modersmål.

Vi har sammanställt ett infoblad med information om våra grupper och hur man går till väga för att anmäla sig eller sitt barn till GymÅ. Denna info har vi tack vare hjälpsamma personer med språkkunskaper översatt till flera olika språk. Just nu har vi informationen på rumänska och arabiska, men flera är på gång.

Sommaraktiviteter

Varför sluta träna på sommaren? Vi har massor med olika sorters aktiviteter inplanerade som ska passa så många som möjligt.

Här är länken till alla aktiviteter

Vi kommer att ha lite mera traditionella träningsdagar i Bollhalla, men även utegympa på konstgräset i Strandnäs.

Utegympan kan vi genomföra via ett projekt inom Åland 100 – Hälsans År. Syftet med projektet är att bredda vår verksamhet, uppmana till spontanidrott och nå ut till grupper som annars inte hittar till oss.

Läs om vår projektidé: Projektbeskrivning Hälsans År Åland 100

 

Årsmöte

Gymnastics Åland kallar till årsmöte måndagen den 17.5 kl 18.00 för att behandla stadgeenliga ärenden.

Preliminärt hålls mötet i Bollhalla, men det kommer även att vara möjligt att delta i mötet digitalt.

För att delta i mötet, både fysiskt och digitalt, behöver närvaro anmälas. Anmälan skickas senast den 13.5 till ylva@gymnastik.ax

Namninsamling till förmån för Gymnastikarena Åland

Skriv under vår namninsamling för att få kommunerna med i förverkligandet av Gymnastikarena Åland. Tillsammans kan vi påverka! Insamlingen avslutas den 1.4 kl 12.00, då listorna skickas till kommunkanslierna.

Gymnastics Åland har sedan 2014 jobbat för att skapa ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Dagens situation är inte hållbar. Redskapen får inte plats, miljön är inte trygg och utvecklingen hämmas.

Vi är Ålands största förening. Vi har topp, bredd och en inkluderande verksamhet. Vi har potential och drivkraft att växa.

Vi som förening kommer att ta ett lån på över miljonen. Denna satsning gör vi för att barn, ungdomar, vuxna och äldre ska kunna utöva gymnastik och fysisk aktivitet på den nivå som passar just dem.

Ålands landskapsregering tror på oss genom att bevilja investeringsstöd.

Nu behöver vi få kommunerna med oss att hitta en lösning som gynnar de enskilda kommunernas invånare, men även Åland i stort.

Utan kommunernas bidrag blir den enskilda medlemmen lidande med högre avgifter och dit vill vi inte komma.