MEDLEMSKAP

Alla som deltar i våra grupper ska vara medlemmar i Gymnastics Åland.

Ju fler medlemmar vi är desto lättar har vi att påverka och göra skillnad i samhället. Vi ser gärna att föräldrar, syskon eller du som privatperson vill stöda vår verksamhet genom att bli stödmedlem. Som stödmedlem får du också ta del av våra medlemserbjudanden. Medlemsförmånerna uppdateras kontinuerligt och hittas här.

Här hittar du länken till dig som är aktiv i en träningsgrupp. I familjegymnastiken ska både vuxen och barn vara medlemmar.

Här är länken som är för dig som vill bli stödmedlem.

Medlemsavgiften är 20 euro per år . Den har tidigare räknats HT+VT, men för att underlätta vid statistikinsamling och bidragsansökningar kommer vi att från och med nu ändra till att ha medlemsavgiften per kalenderår med start januari 2023. Därför kommer halv avgift att faktureras för HT22.