Familjegymnastik

Barn (från 2 år) gymnastiserar tillsammans med vuxen. Fokus på barnen med redskapsbanor och lekar. Stora och små redskap används. Förälder (eller annan vuxen) är med som stöd.

Terminsavgiften är 25,00 per person, gäller både barn och vuxen.

Vi har flera grupper och åldersindelar dessa. Grupperna hålls i skolsalar. Aktuellt schema finns under fliken ”Om oss”.

Vill du som förälder dra en grupp, ta kontakt med ylva@gymnastik.ax.