Gymnastikarena Åland

Bygget har börjat och förväntas vara klart under senhösten 2022!

Vi är i behov av en gymnastikhall där vi kan växa och utveckla vår all-åländska verksamhet. Vi vill ha en hall som är ändamålsenlig och funktionell i en idrott som domineras av tjejer. Vi vill sätta Åland i rörelse. Vi bygger Gymnastikarena Åland!

Vi har tagit fram skisser på hur hallen ska se ut och den planeras bli ungefär 1800 kvadratmeter stor (57 m x 34 m). 

Vår förening har tilldelats ett investeringsstöd på 1 375 000 euro från Ålands landskapsregering för att förverkliga planerna att bygga Gymnastikarena Åland. Stödet innebär ungefär hälften av kostnaden för hallen och är ett oerhört viktigt bidrag. Vi jobbar helhjärtat vidare med att ro detta stora, men för oss otroligt viktiga, projekt i land!