Gymnastikarena Åland

Nu står GymnastikArena Åland klar!

Bygget började under senhösten 2021 och i december 2022 gick flyttlasset till nya hallen. I januari 2023 startade vi terminen här i våra fina, nya lokaler – helt ändamålsenliga för gymnastik och rörelse.

Hallen är fullt utrustad för AG och trupp, samt har en mindre, avskild del med speglar, ringar, ribbstolar och andra mindre redskap. På vår Facebook-sida finns flera bilder och filmer.

Föreningen har själva byggt den här hallen och är alltså ägare till den. Projektet finansieras av ett investeringsstöd från Ålands landskapsregering  på ett belopp om 1 375 000 + 250 000 euro. Till på detta har föreningen ett banklån på 1 300 000.

För att driva hallen ansöker föreningen varje år om verksamhetsmedel från Ålands Idrott, kommunerna samt söker samabetspartners i det åländska näringslivet (se sponsorer).

2023 är vårt första verksamhetsår i GymnastikArena Åland.