Höstterminen närmar sig!

Schema, ledare och grupper är klara för att köra igång höstterminen. Vi har platser kvar och tar gärna emot flera. Det är också möjligt att anmäla sig till flera grupper i mån av plats. Gå in på sidan anmälan och läs mera.

Terminsstart är vecka 34 för alla grupper i Bollhalla och ÅIC, förutom AG-grupperna, som startar vecka 33. Familjegymnastiken i Ytternäs skola och Idrottsgården börjar från och med den 1.9.

Kommunikation är jätteviktigt och därför kommer vi att börja terminen med ett obligatoriskt föräldramöte, både nya och befintliga medlemmar. Vi kommer att presentera föreningen med värdegrund, struktur och hur vi jobbar för att göra vår verksamhet så bra som möjligt.  Hur ni som medlemmar kan påverka och också hjälpa till. Vi går igenom Suomisport samt hur informationsflödet ser ut, vilka kanaler vi använder när, hur och varför. Om det är något speciellt ni vill att vi tar upp går det jättebra att mejla in till info@gymnastik.ax. Vi kommer även att ge er uppdaterad info vad gäller Gymnastikarena Åland.

Mötet kommer att hållas via zoom, så att det ska vara enkelt att delta. Vi har två olika tillfällen med samma innehåll, torsdagen den 19.8 och söndagen den 22.8, båda kl 18.30. Mötet tar högst en timme och det räcker alltså att delta i det ena. Länken till mötena skickas ut via meddelande funktionen i Suomisport ett par dagar innan mötestillfällena.

 

Information på olika språk

För oss är det viktigt att tröskeln att börja i vår förening ska vara låg. En del i det hela är att hitta information på sitt eget modersmål.

Vi har sammanställt ett infoblad med information om våra grupper och hur man går till väga för att anmäla sig eller sitt barn till GymÅ. Denna info har vi tack vare hjälpsamma personer med språkkunskaper översatt till flera olika språk. Just nu har vi informationen på rumänska och arabiska, men flera är på gång.

Sommaraktiviteter

Varför sluta träna på sommaren? Vi har massor med olika sorters aktiviteter inplanerade som ska passa så många som möjligt.

Här är länken till alla aktiviteter

Vi kommer att ha lite mera traditionella träningsdagar i Bollhalla, men även utegympa på konstgräset i Strandnäs.

Utegympan kan vi genomföra via ett projekt inom Åland 100 – Hälsans År. Syftet med projektet är att bredda vår verksamhet, uppmana till spontanidrott och nå ut till grupper som annars inte hittar till oss.

Läs om vår projektidé: Projektbeskrivning Hälsans År Åland 100

 

Årsmöte

Gymnastics Åland kallar till årsmöte måndagen den 17.5 kl 18.00 för att behandla stadgeenliga ärenden.

Preliminärt hålls mötet i Bollhalla, men det kommer även att vara möjligt att delta i mötet digitalt.

För att delta i mötet, både fysiskt och digitalt, behöver närvaro anmälas. Anmälan skickas senast den 13.5 till ylva@gymnastik.ax