Årsmöte

GymÅ höll sitt årsmöte måndagen den 6 maj i GymnastikArena Åland.

Till ny ordförande valdes Ann-Sofie Lundsten. Övriga styrelsemedlemmar är Erik Viktorsson (vice), Fanny Flink, Leif Ahlqvist och Malin Roberts.