Invigning och öppet hus

Verksamheten i nya GymnastikArena Åland har pågått ett tag och vi är nu redo att visa upp hallen för allmänheten.

Vi bjuder in till öppet hus lördagen den 4 mars mellan klockan 14.00 och 17.00. Drop in och gratis. Barn under sju år bör ha en vuxen med sig. Vi finns på plats!

Alla är välkomna!