Information på olika språk

För oss är det viktigt att tröskeln att börja i vår förening ska vara låg. En del i det hela är att hitta information på sitt eget modersmål.

Vi har sammanställt ett infoblad med information om våra grupper och hur man går till väga för att anmäla sig eller sitt barn till GymÅ. Denna info har vi tack vare hjälpsamma personer med språkkunskaper översatt till flera olika språk. Just nu har vi informationen på rumänska och arabiska, men flera är på gång.