Verksamheten flyttar tillbaka till Bollhalla!

Från och med den 29 mars kan vi börja ha träningar i Bollhalla, Idrottsgården och Ålands Idrottscenter. Ytternäs skola är fortfarande stängd för fritidsverksamhet. Pga restriktioner för vuxna, kör vi en vecka till med uteträning för familjegymnastiken.

Coronaviruset finns i högsta grad kvar i samhället och i och med att vi vanligtvis är så många i hallen samtidigt så har vi gjort en del ändringar i schemat för att släppa på trycket i hallen. Färre grupper samtidigt i salen, vi gör förskjutningar i tiderna så att färre kommer och går på en gång samt andra åtgärder. Tillsammans ska vi få det att fungera!

Vi har även påsken som kommer emot, då vi vanligtvis har ledigt, men för att kompensera för uteblivna träningar har vi valt att utnyttja dessa dagar.

Vissa grupper tränar helt på vanlig tid och dag, för andra ändrar bara tiden lite grann eller så har vi varit tvungna att helt byta dag. Vi hoppas att det ändå ska passa.

Vi tar en vecka i taget.  Det här schemat gäller från den 29.3 till och med den 5.4. Vi uppdaterar träningstiderna i Suomisport senast fredag 26.3, håll koll där. Här finns en förteckning över de ändringar som vi har gjort för den här tiden. Finns din grupp inte med här, är det vanliga tider som gäller.  Schemaändringar 29.3-4.5

Tiderna för AG-grupperna samt Trupp Bellatrix och Phoenix kommer i respektive Facebook-grupp.

Det är fortsatt viktigt att tvätta och sprita händerna innan och efter träning. Inga föräldrar i salen, förutom om det är absolut nödvändigt och då med munskydd, Grupper med barn under skolåldern hämtas upp vid omklädningsrummet och förs dit efter träning. Har man familjemedlemmar som är i karantän, stannar man hemma.