Vi rekryterar!

Vår chefstränare Malin går på moderskapsledigt i slutet av året och vi söker därför en vikarie för henne. Kanske är du rätt person? Vikariatet är i första hand tidsbundet 2.1 – 31.12 2021, men med tanke på den expansiva fas som föreningen är i så är möjligheterna till förlängning inom föreningen goda.

Här finns annonsen på svenska and in English