Välkommen på årsmöte 1.6

Föreningen håller årsmöte måndagen den 1.6 kl 19.00 i Bollhalla.

På agendan finns förutom stadgeenliga ärenden även förslag på nya stadgar samt namnbyte!

Agenda årsmöte 2020

Förslag Stadgar 2020

Vi kommer även att diskutera läget inför sommaren, hur långt vi kommit med projektet Gymnastikarena Åland samt planering av vårt 90-års jubileum i höst.

Vill du ha med något på agendan, mejla info@gymnastik.ax senast den 24.5.

Ta chansen att träffa anställda och styrelsemedlemmar.

Med tanke på samhällssituationen vill vi gärna veta på ett ungefär hur många som kommer att delta. Mejla till info@gymnastik.ax eller klicka i att du kommer i evenemanget på Facebook.