Årsmöte

Föreningen håller årsmöte måndagen den 6.5 kl 19.00 i GymnastikArena Åland. Stadgeenliga ärenden.

Välkommen och bekanta dig med styrelsen och verksamheten.