Årsmöte

Gymnastics Åland kallar till årsmöte måndagen den 17.5 kl 18.00 för att behandla stadgeenliga ärenden.

Preliminärt hålls mötet i Bollhalla, men det kommer även att vara möjligt att delta i mötet digitalt.

För att delta i mötet, både fysiskt och digitalt, behöver närvaro anmälas. Anmälan skickas senast den 13.5 till ylva@gymnastik.ax