Bidrag för funkisverksamhet

GymÅ har blivit tilldelat bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för vår verksamhet för barn i behov av särskilda insatser. Vi har i dagsläget två grupper, en i Bollhalla och en i Idrottsgården. Grupperna är små, ca 6 barn per grupp, på en till två ledare.  Tack vare bidraget kommer den här terminen att vara kostnadsfri för dessa barn. Vi är tacksamma för att också den här delen av vår verksamhet uppmärksammas.