Årsmöte och information om Gymnastikarena Åland

Under våren 2018 blev föreningen beviljad ett projekteringsstöd från Ålands Landskapsregering för att utreda möjligheterna att förverkliga våra planer med att bygga en ändamålsenlig hall för gymnastiken. Mycket har hänt under året och på mötet vill vi presentera projektet och även hur vi kommer att gå vidare.

Här är det medlemmarna som behöver ge sitt godkännade så att styrelsen och de anställda kan gå vidare och ta de beslut som är nödvändiga för att projektet ska kunna slutföras.

På mötet ska även verksamhetsberättelsen 2018 godkännas och verksamhetsplanen för 2019 fastställas.