Välkommen till en ny termin!

Terminen har kört igång och vi välkomnar alla gamla och nya medlemmar.

Vi fortsätter att sätta Åland i rörelse. Tack vare fler engagerade föräldrar och ungdomar har vi lyckats få till ett par nya grupper och på så sätt kunna erbjuda flera barn plats.

Platsbristen i hallen är fortfarande akut och efter avslaget från Mariehamns stad, där vår anhållan om att ansluta de båda badmintonbanorna inte godkändes, ska nu styrelsen sätta sig ner och fundera på hur vi ska gå vidare. Vi återkommer i frågan.

Mycket är ändå på gång under våren och inom kort kommer nyhetsbrev med viktig information.