Bli ledare i MGF!

Vi är alltid i behov av flera ledare! Vill du bli ledare i vår förening är du varmt välkommen till oss. Du behöver ingen gymnastikbakgrund utan intresse räcker. Vi hjälper till med utbildning och också med tips och idéer till träningar om det behövs. Har du barn och ställer upp som ledare får ditt barn naturligtvis också plats. 

På Facebook har vi en grupp för alla ledare där vi diskuterar vad som är aktuellt i föreningen och delar med oss av tips och idéer. Vi har också en grupp som fungerar som en vikariepool med ledare, både redan aktiva och personer som inte har möjlighet att åta sig tränaruppdrag på veckobasis, som kan användas vid exempelvis sjukdom.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att bli ledare så berättar vi mer!